Constructies

Traditioneel

Bouwkunde

Constructies

Traditioneel

Constructies

Bedrijfshal met werkplaats

Vergunningaanvraag

Milieuvergunning

Constructies

Bedrijfshal met werkplaats

Bouwkunde

Enconsol heeft affiniteit met bouwkundige zaken. Van schetstekeningen tot berekeningen van woningen tot bedrijfshallen, inrichtingen nieuw en bestaand. Veel kennis is opgedaan tijdens werkzaamheden voor bouwbedrijven, architecten- en ingenieursbureaus.

De volgende werkzaamheden kunnen vakkundig door Enconsol worden uitgevoerd.

 

Tekeningen
 • Schetstekeningen
 • Bestektekeningen
 • Werktekeningen
 • Milieutekeningen (AIM en WM)
 • revisietekeningen
Berekeningen / bouwbesluittoets
 • Daglichtberekening
 • Ventilatieberekening
 • Vluchtplannen
 • Milieuprestatieberekening Gebouwen (MPG)
 • Ruimtelijke onderbouwing
 • Constructieberekening
 • Bouwkundige inspecties niet destructief
Projectmanagement
 • Bouwaanvraag gemeente
 • Planning en kostenraming
 • Bouwkundige begeleiding planfase tot en met uitvoering
 • Fasering van bouwkundige werkzaamheden