Civiele Techniek

Civiele Techniek

Engineering

Wegen

Vast en regulier onderhoud

Wegen

Verhardingen / bovenbouw

Beweegbare objecten

Werktuigbouwkundige installaties

Beweegbare objecten

Civiele Techniek

Op civieltechnisch gebied kan ENCONSOL u praktische en haalbare oplossingen aanbieden door een unieke combinatie van kennis en ervaring in civiele techniek.

Gedurende het advies- en ontwerpproces vinden wij het belangrijk integraal te werken om zo faalkansen te beperken. Dit doen wij door regelmatig terug te koppelen, het voeren van constructief overleg, het geven van feedback en het continu toetsen van risico's tijdens een traject. Het ontwerp/advies systeem wordt gewaarborgd door te werken volgens het principe Systems engineering waarbij het einddoel altijd helder is.

Specialisme: vaste civiele kunstwerken, beweegbare civiele/werktuigbouwkundige kunstwerken, betonconstructies, wegen en verhardingen.

Werkzaamheden / advies

 • Uitvoeren technische inspecties en conditiemeting (NEN 2767)
 • Opstellen technische (onderhouds) adviezen
 • Uitvoeren diverse onderzoeken beton (o.a. niet destructief)
 • Ontwerpen nieuwbouw en bestaande constructies civiel / WTB
 • Engineering om uw project te ondersteunen en te leiden
 • Toezichthouder civiele techniek
 • Duurzame oplossingen

Projectmanagement

 • Systems Engineering
 • Systeemgerichte contractbeheersing
 • EMVI - plannen
 • UAV-gc
 • Prestatiegerichte contractvormen
 • Best Value Procurement (BVP)

Ervaringen

 • Opstellen reparatiespecificaties kunstwerken N261
 • Onderzoek levensduur Cutter Soilmix (constructie van grond-cement mengsel)
 • Diverse GWW gerelateerde inspecties van infra- en kunstwerken
 • Engineering van wijzigingen in beweegbare civiele objecten
 • Opstellen diverse betonconstructietekeningen utiliteitsbouw
 • Ondersteuning aannemers GWW in projectorganisatie
 • Projectleiding ontwerp-/vergunningtraject bedrijfslocaties
 • Projectleiding ontwerp en aanleg warmtedistributienetten
 • Projectleiding en ontwerp oprichten alternatieve biomassacentrales (civiel)
 • Projectleiding en ontwerp oprichten pelleteerinstallatie (civiel)
 • Begeleiden audits certificering NTA8080, ISO9001 en ISO14001
 • Ontwerp constructie t.b.v. windturbine
 • Onderzoek nuttige toepassing Bio Binder in betonproducten (i.s.m. TUD)
 • Onderzoek naar en uitvoeren niet-destructieve onderzoeksmethodes betonconstructies