Ervaringen

 • Opstellen reparatiespecificaties kunstwerken N261
 • Onderzoek levensduur Cutter Soilmix (constructie van grond-cement mengsel)
 • Diverse GWW gerelateerde inspecties van infra- en kunstwerken
 • Engineering van wijzigingen in beweegbare civiele objecten
 • Opstellen diverse betonconstructietekeningen utiliteitsbouw
 • Ondersteuning aannemers GWW in projectorganisatie
 • Projectleiding ontwerp-/vergunningtraject bedrijfslocaties
 • Projectleiding ontwerp en aanleg warmtedistributienetten
 • Projectleiding en ontwerp oprichten alternatieve biomassacentrales (civiel)
 • Projectleiding en ontwerp oprichten pelleteerinstallatie (civiel)
 • Begeleiden audits certificering NTA8080, ISO9001 en ISO14001
 • Ontwerp constructie t.b.v. windturbine
 • Onderzoek nuttige toepassing Bio Binder in betonproducten (i.s.m. TUD)
 • Onderzoek naar en uitvoeren niet-destructieve onderzoeksmethodes betonconstructies